contact us

If you have questions, comments, or a project in mind, let's talk. Please provide your mail and fill out the message field, and we'll contact you right back.

2 Skelbækgade
København, , 1717
Denmark

+45 51929609

We are an infographic agency doing visual storytelling.

We transform data and information into captivating visuals and makes it easier to understand and remember.

We are visual storytellers that inform and inspires your audience.

Skærmbillede 2017-05-29 16.48.52.png

Alt du skal vide om infografik

En kort introduktion til, hvad begrebet dækker over.

 

Hvad er infografik?

 

Infografik synes for tiden at være på mange folks læber, og i dag finder du dem alle vegne, hvadenten det er i dit Facebook feed, til konferencen eller i årsrapporten. Men er det ikke bare endnu et nyt buzzword, som vi alle har glemt i morgen? Inden vi når dertil, så lad os starte med at kigge på, hvad ordet egentlig betyder.

Som et bureau, der udelukkende beskæftiger sig med infografik hver eneste dag, får vi ofte spørgsmålet Kan I lave en infografik til os? Problemet er bare, at der ikke findes en fælles forståelse af betegnelsen infografik. Nogen refererer til en infografik som et bestemt format, andre som en simpel graf og nogen endda som en særlig grafisk stil. Forvirringen er forståelig. Mange af disse begreber om visuel kommunikation overlapper nemlig og begrebet infografik er derfor til egen individuel fortolkning.

Vi ser egentlig infografik som en disciplin hørende under informationsdesign, som er langt bredere betegnelse for

I virkeligheden er ordet infografik blot et portmanteau af information og grafik. Og spørger man Wikipedia defineres det ganske enkelt som visuelle repræsentationer af information, data og viden. Men er det i virkeligheden så simpelt? Både ja og nej. Ja, hvis man er af den opfattelse, at infografik dækker over en bred vifte af visuelle formater og stiller sig tilfreds med en unuanceret definition. Nej, hvis man ønsker at nuancere infografik og differentiere den fra andre relaterede begreber. En måde at anskue dette på er at kigge på infografikkens bestanddele. En infografik vil altid bestå af information, som kan være alt fra en undersøgelse, fact(s), en proces, et datasæt, eller noget helt femte. Med andre ord hvad ønsker man at kommunikere. Der være tale om både kvalitativ og kvantitativ information. Herefter omsætter man disse informationer med en række grafiske elementer, som typisk tæller alt fra datavisualisering, ikoner, illustrationer, layout og tekster. Altså hvordan informationen skal visualiseres. Information og grafik giver tilsammen en infografik, som kan tage mange former alt fra plakat til GIF-animation til slides alt afhængig af, hvor infografikken skal distribueres. Infografik begrænser sig dermed ikke kun til ét format, men derimod et hav af formater. Dog synes vi, at det giver god mening af inddele disse i tre typer: statiske, animerede og interaktive infografikker.

Når alt dette er sagt, så mener vi at betydningen af infografik skal forblive dynamisk og åben for ændring. 

Hvorfor er infografik blevet så populær?

Egentlig er det på ingen måde nyt, at vi udtrykker os visuelt. Alligevel ser vi en klar tendens i, at vores personlige og virksomheders kommunikation bliver mere og mere visuel. Der kan være en lang række årsager til det, men vigtigste årsag til dette er vel, at det virker.

Vi vil alligevel fremhæve to faktorer, som i den grad har været medvirkende til vores stigende brug af visuel kommunikation. For det første handler det om, at man som virksomhed har flere og flere informationer og data at formidle. Faktisk er 90 % af hele verdens data i dag generet de seneste to år - og denne udvikling ser ud til blot at fortsætte. Samtidig har dem, som vi kommunikere til 

Hvorfor bruge infografik?

Der kan være mange grunde til at bruge infografik i sin kommunikation. Det afhænger først og fremmest af, hvad formålet er. Men nøgleordet er her kommunikation. Når en infografik virker bedst, er det stærkeste formidlingsform. Infografik er ikke altid svaret på din formidling. 

 

Hvad kan infografik bruges til?

Som tidligere beskrevet er infografik ikke på ingen måde begrænset til et bestemt formål, format, emne eller stil. I bund og grund handler det om visuel kommunikation, som kan gøre formidlingen stærkere, klarere eller mere simpel. Derfor kan infografik tænkes ind i mange sammenhænge, hvadenten det handler om at visualisere organisationens strategi til medarbejdere på intranettet eller forklare produktets fordele på de sociale medier. Det er dog vigtigt at holde for øje, at infografik er et middel og ikke et mål i sig selv. Det kan måske lyde indlysende, men som bureau hører og ser vi alt for mange eksempler på at lave en infografik for infografikkens skyld. Derfor er det altid vigtigt at gøre sig klart, hvilket mål infografikken tjener - ligesom al mulig anden kommunikation og formidling.

Infografik i morgen

Vil ordet infografik stadig være lige aktuelt i fremtiden? Måske ikke. Vil disciplinen infografik være aktuel i fremtiden? Absolut. Så længe vi har behov formidle indhold, hvor det visuelle sprog er stærkere end skrevne ord, vil visuel kommunikation herunder infografik forblive en stærk og effektiv kommunikationsform.

Kigger man på de seneste års Google søgninger af infographic, har der været en klar stigning i dens popularitet. Om denne popularitet fortsætter, kan være svært at sige. Måske ændrer vi bare forståelsen af ordet infografik eller også erstattes det med et nyt og smartere ord. 

Under alle omstændigheder mener vi, at man er nød til at anerkende, at infografik ikke er en statisk størrelse, men noget som vil udvikle sig med tiden. Allerede nu ser vi en positiv udvikling mod færre men bedre infografikker, i stedet for de mange generiske online skabeloner, som kan være en indikation af mere kvalitet frem for kvantitet. 

Læs mere

Men hvad er så forskellen på de forskellige begreber som visualiserer data og information? Som tidligere nævnt findes der ikke en endegyldig definition af de forskellige begreber, og uden at der skal gå langhåret akademiker-teori i den, har vi her forsøgt at beskrive de vigtigste begreber og deres forskelle:

  • Infografik: 
  • Informationsdesign
  • Datavisualisering
  • Animationsvideo