contact us

If you have questions, comments, or a project in mind, let's talk. Please provide your mail and fill out the message field, and we'll contact you right back.

2 Skelbækgade
København, , 1717
Denmark

+45 51929609

We are an infographic agency doing visual storytelling.

We transform data and information into captivating visuals and makes it easier to understand and remember.

We are visual storytellers that inform and inspires your audience.

datavisualisering.001.png

Alt du skal vide om datavisualisering

En kort introduktion til, hvad begrebet dækker over.

 

Introduktion

 

Datavisualisering er på ingen måde et nyt fænomen. Vi har gjort brug af grafiske virkemidler til at forstå data helt tilbage fra 1700-tallet. Alligevel har begrebet vundet stort indpas de seneste år i takt med flere data og større kompleksitet. Faktisk er 90 % af hele verdens data i dag generet de seneste to år - og denne udvikling ser ud til blot at fortsætte. Datamængden i virksomheder vokser ligeledes konstant, som giver et større behov for at analysere, forstå, konkludere og formidle det mere effektivt. Datavisualisering i virksomheder kræver derfor et større fokus i dag, hvadenten det årsrapporter, PowerPoints, dashboards eller Excel.

Skærmbillede+2017-08-24+kl.+16.38.19.png

Hvad er datavisualisering?

Datavisualisering er visuelle repræsentationer af data, som er blevet abstraheret i en skematisk form, som inkluderer attributter eller variabler for dataværdierne. Datavisualisering tager udgangspunkt i menneskets intuitive evne til at genkende struktur og mønstre. Hovedformålet er altså at erstatte data med visualiseringer, som gør det hurtigere og lettere at forstå. Tag for eksempel denne simple test: hvor lang tid tager det dig, at tælle antallet af fem-taller i henholdsvis figur A og B herunder?

3.001.png

Selv denne meget simple måde at visualisere et datasæt ved hjælp af farve, gør det nemmere for vores hjerne at bearbejde et datasæt og gennemskue et mønstre. Der findes utallige metoder at repræsentere data foruden farver, hvor man i ovenstående eksempel også kunne benytte form, størrelse, retning, m.m. Se flere måder at visualisere data her.

Visual-Assets.gif

Hvorfor datavisualisering?

Der findes mange årsager til brugen af datavisualisering og de findes i mange sammenhænge. Men fælles for dem alle er, at datavisualisering tjener to formål; at formidle information klart og effektivt. Det handler med andre ord om at gøre data mere tilgængeligt, forståeligt og brugbart over for sin målgruppe, hvadenten det er i salgspræsentationen, rapporten eller noget tredje.

Det er dog let at blive forblændet af de mange muligheder for at lave datavisualiseringer. Det er vigtigt at holde for øje, hvad man ønsker at formidle med sin datavisualisering.

Funktion og æstetik går hånd i hånd. 

Hvordan laver man datavisualsering?

Når man først man har gjort sig klart, hvad formålet 

Ikke bare visualisere data fordi man kan. Man skal gøre sig klart:

Hvem vil man kommunikere til?

Hvad vil man kommunikere?

Hvor skal det kommunikeres?

Først når dette er afdækket, kan man tage stilling til hvordan det skal visualiseres.

Det handler 

Der kan være mange grunde til at bruge infografik i sin kommunikation. Det afhænger først og fremmest af, hvad formålet er. Men nøgleordet er her kommunikation. Når en infografik virker bedst, er det stærkeste formidlingsform. Infografik er ikke altid svaret på din formidling.

På  www.datavizproject.com  finder du den største oversigt af måder at visualisere data.

www.datavizproject.com finder du den største oversigt af måder at visualisere data.

 

LÆS MERE

Søger du Ligesom ovenstående gennemgang af infografik, kan du kan blive klogere og læse mere om datavisualisering og explainer-video.

  • www.ferdio.com/learnings/
  • www.datavizproject.com
  • www.ferdio.com/da/hvad-er-infografik