contact us

If you have questions, comments, or a project in mind, let's talk. Please provide your mail and fill out the message field, and we'll contact you right back.

2 Skelbækgade
København, , 1717
Denmark

+45 51929609

We are an infographic agency doing visual storytelling.

We transform data and information into captivating visuals and makes it easier to understand and remember.

We are visual storytellers that inform and inspires your audience.

Skærmbillede 2017-08-24 kl. 16.33.17.png

Alt du skal vide om infografik

En kort introduktion til infografikkens hvad, hvorfor og hvor.

 

Introduktion

 

Infografik synes at være på mange folks læber, og i dag finder du dem alle vegne, hvadenten det er i dit Facebook feed, til konferencen eller i årsrapporten. Men er det ikke bare endnu et nyt buzzword, som vi alle har glemt i morgen? Inden vi når dertil, så lad os starte med at kigge på, hvad der ligger bag ordet.

Som et bureau, der udelukkende beskæftiger sig med infografik, får vi ofte spørgsmålet Kan I lave en infografik til os? Problemet er bare, at der ikke findes en fælles forståelse af betegnelsen infografik. Nogen refererer til en infografik som et bestemt format, andre som en simpel graf og nogen endda som en særlig grafisk stil. Forvirringen er forståelig. Mange af disse begreber om visuel kommunikation overlapper nemlig, og begrebet infografik er derfor til egen individuel fortolkning.

Hvad er infografik?

I virkeligheden er ordet infografik blot et portmanteau af information og grafik. Og spørger man Wikipedia defineres det ganske enkelt som visuelle repræsentationer af information, data og viden. Men er det i virkeligheden så simpelt? Både ja og nej. Ja, hvis man er af den opfattelse, at infografik dækker over en bred vifte af visuelle formater og stiller sig tilfreds med en unuanceret definition. Nej, hvis man ønsker at nuancere infografik og differentiere den fra andre relaterede begreber.

En infografik vil derfor altid bestå af information, som kan være alt fra en undersøgelse, fact(s), en proces, et større datasæt, eller noget helt femte. Med andre ord hvad ønsker man at kommunikere. Der være tale om både kvalitativ og kvantitativ information. Disse informationer omsættes til en række grafiske elementer, som typisk tæller alt fra datavisualisering, ikoner, illustrationer, layout og tekster. Altså hvordan informationen skal visualiseres.

Endeligt er det vigtigt at påpege, at en infografik kan tage mange former og ikke begrænser sig til ét bestemt format eller type. Grundlæggende kan man inddele dem i tre typer: statiske, interaktive og animerede infografikker.

Skærmbillede 2017-08-24 kl. 16.38.43.png

Hvorfor infografik?

Infografik som begreb er muligvis nyt, men ikke som udtryksform. Vi har altid benyttet os af visuelle virkemidler til formidling af information. Alligevel ser vi en klar tendens i, at både personlig og virksomheders kommunikation bliver mere og mere visuel - herunder infografikker. Der kan være en lang række årsager til det og argumenter for, hvorfor det virker. Vi vil alligevel fremhæve to faktorer, som i den grad har været medvirkende til vores stigende brug af visuel kommunikation. For det første handler det om, at man som virksomhed har mere og mere informationer og data at formidle. Faktisk er 90 % af hele verdens data i dag generet de seneste to år - og denne udvikling ser ud til blot at fortsætte. Samtidig er det sværere og sværere at trænge igennem til målgruppen, som bombarderes med information svarende til 174 aviser hver eneste dag. Man har med andre ord mindre tid og opmærksomhed til at konsumere denne enorme mængde indhold. Infografikken kan være et svar til denne udfordring.

Skærmbillede 2017-08-24 kl. 16.38.19.png

Hvad kan infografik bruges til?

Det kan lyde logisk, men ikke desto mindre en typisk fejl ved brug af infografik: en infografik er et middel, og aldrig et mål i sig selv. Det er derfor vigtigt at gøre sig klar, hvad netop formålet med infografikken er. Formålet med en infografik kan være vidt forskelligt, hvadenten det handler om at oplyse om en stor undersøgelse, skabe overblik over en forretningsproces, tiltrække nye kunder, skabe trafik til et website, eller noget helt andet.

Skærmbillede 2017-08-24 kl. 16.47.13.png

 

Hvor kan infografik bruges?

Som tidligere beskrevet begrænser infografik sig på ingen til et bestemt formål, format eller type. Infografikker findes derfor i mange udgaver og formater, som skal tilpasses til konteksten ift. indhold, målgruppe og medie, mv. Ofte bruges infografikker på tværs af medier og kanaler. Desværre bliver infografikkens format dog aldrig tilpasset her. Det er derfor vigtigt at tænke de mange formater ind ved udformning af en infografik.

 
 

Hvor er Infografikken på vej hen?

Vil ordet infografik stadig være lige aktuelt i fremtiden? Måske ikke. Vil disciplinen infografik være aktuel i fremtiden? Absolut. Så længe vi har behov formidle indhold, hvor det visuelle sprog er stærkere end skrevne ord, vil visuel kommunikation og infografik forblive en stærk og effektiv kommunikationsform. Måske ændrer vi bare forståelsen af ordet infografik. Under alle omstændigheder mener vi, at man er nød til at anerkende, at infografik ikke er en statisk størrelse, men noget som vil udvikle sig med tiden. Allerede nu ser vi en positiv udvikling henimod færre men bedre infografikker, i stedet for de mange generiske online skabeloner, som kan være en indikation af mere kvalitet frem for kvantitet.

Læs mere

Ligesom ovenstående gennemgang af infografik, kan du kan blive klogere og læse mere om datavisualisering og explainer-video.